Leje af Ravnen

Driften af Ravnen er baseret på at:

   – være et attraktivt sted til afholdelse af arrangementer.

   – økonomien skal være sund, dvs at der tages hensyn til drift, vedligehold, og fremtidige investeringsbehov.

   – det ikke er meningen at tjene penge på samarbejdspartnerne.

   – det er vigtigt for os ikke at konkurrere med forsamlingshuset i Tåstrup.

 

Info

   – døgn-leje går fra 08.00 til næstfølgende dag kl 08.00, inklusive rengøringstid.

   – ved booking kan skriftlig bekræftelse tilsendes.

   – man forestår selv rengøring. Rengøring kan købes, timepris 200,-.

   – kontakt vedrørende bookning af Ravnen: Ravnebooking@friland.org

   – betaling finder sted efter afholdelse af arrangement, bortset fra i tilfælde hvor andre også gerne vil benytte Ravnen i samme tidsrum. Vi forsøger altid at finde en konstruktiv løsning for begge parter. Hvis det ikke lykkes, tilbydes tidsrummet til den første booker, som stadfæster sin booking ved at betale lejen forud. Hvis første booker ikke ønsker at gøre dette, får anden booker muligheden.

  – andre eksempler hvor Ravnestyregruppen skal balancere de mange medlemmer og behov er hvor et enkelt arrangement og et længere arrangement konflikter; hvor et medlem har booket Ravnen forholdsvist meget; hvor et medlem generelt ikke har mulighed for at “komme til”.

 

Priser for lejere der ikke bor på Friland:

   – hele Ravnen, pr døgn, 1500,-

   – ½ af Ravnen, pr døgn, 750,-

   – ½ af Ravnen,  max 4 timer, 500,-

   – køkkenet ifbm. ½ af Ravnen, pr døgn eller mindre, 100,-

   – man forestår selv rengøring. Rengøring kan købes, timepris 200,-.

 

Rundvisninger på Friland
Madpakkespisning i store sal inkl. brug af toiletter: 500 kr
Madpakkespisning i store sal inkl. brug af toiletter (hvor man selv sætter borde og stole op samt rydder op og gør rent efter sig): 250 kr

 

 

Priser for beboere på Friland:

Frilandspriser ved arrangementer med indtægt

– Benyttes af Frilændere der laver arrangementer i deres firma, uanset om der er fortjeneste eller ej.

– Er man som Frilænder med i en forening, og foreningen vil benytte Ravnen, så foregår det til extern pris.

– hele Ravnen, pr døgn, 750,-

– store sal, pr døgn, 450,-
   – max 4 timer, 300,-

– lille sal, pr døgn, 350,-

   – max 4 timer, 200,-

– hvis man har brug for køkkenet ifbm en af salene uden evt. at dele det med andre, koster det 100,- pr. påbegyndt døgn.

– man forestår selv rengøring. Rengøring kan købes, timepris 200,-.

 

 

Frilandspriser ved arrangementer uden fortjeneste

Benyttes af Frilændere ved private arrangementer (fx fødselsdag og konfirmation).

– hele Ravnen, pr døgn, 500,-

– store sal, pr døgn, 300,-
   – max 4 timer, 200,-

– lille sal, pr døgn, 230,-

   – max 4 timer, 150,-

– hvis man har brug for køkkenet ifbm en af salene uden evt. at dele det med andre, koster det 100,- pr. påbegyndt døgn.

– man forestår selv rengøring. Rengøring kan købes, timepris 200,-.

 

Rundvisninger på Friland

Der betales 200 kr pr. rundvisning som dækker toilet, evt. opvarmning, lokale og rengøring

Lille sal kan bookes til madpakkespisning for 200 kr
Store sal kan bookes til madpakkespisning for 300 kr

 

Gratis arrangementer

Benyttes af Frilændere til Frilands-arrangementer.

 

Et frilandsarrangement er et arrangement hvor alle fra Friland er inviterede, omend det kan være for en mindre kreds af frilændere (hvor ikke alle på Friland er målgruppen, fx for børn), så længe det hverken er et kommercielt arrangement, et arrangement der udgår fra en forening, interesseorganisation eller lignende, eller er et privat arrangement som fx jubilæum, fødselsdag, barnedåb…

 

Frilandsarrangementer er fx medlemsmøder, rensningsanlægslaugsmøder, tøjbytteaftener, filmaftener, fælles forårs-cykel-klargøring, ugentlig morgensang…

 

Åbne kultur-arrangementer, hvor alle skal inviteres med. Det er ofte en samarbejdspartner eller en Frilænder der er praktisk tovholder for arrangementet, og arrangementerne er typisk fx koncerter, foredrag eller teater. Det er suverænt Ravnegruppen der tolker hvad der kan komme ind under “kultur”-hatten. Her kan forekomme en entre som tilskud til band, teatre og kørsel for disse.

 

Send en mail til Ravnebooking@friland.org hvis du har et arrangement som du vil foreslå hertil.

   – Fe-medlemmer og Frilændere betaler via deres driftsbidrag.

   – andre bidrager ved at putte penge i dåsen, ved enkeltarrangementer foreslås en 20’er.

 

Til nogle Frilandsarrangementer: medlemsmøder, GF, og fælles arbejdsdage er rengøringen inkluderet. Derudover forestår arrangøren selv rengøring. Rengøring kan købes, timepris 200,-.