PROCEDURE OG PRISER FOR LEJE AF FÆLLESHUSET RAVNEN

 1. Intentionen med Ravnen er:
 • at være en indbydende og god ramme for diverse fællesaktiviteter på Friland
 • at være et attraktivt sted for afholdelse af arrangementer – dvs. at huset kan lejes af frilændere og af ’Frilands Venner’ til private såvel som forenings- og virksomhedsformål.
 1. Info om leje og brug af Ravnen
  Lille sal fungerer som dagligstue, hvor der altid er adgang for frilændere.

Store sal samt køkken kan lejes.

 • Der findes to former for leje af Ravnen:
  – Døgn-leje, booket fra et valgfrit tidspunkt, inkl. rengøringstid.
  – Dag-leje er maks 8 timer i løbet af en dag inkl. rengøringstid.
  • Kontakt for booking af Ravnen: ravnebooking@friland.org. Booking bekræftes pr mail.
  • Lejer forestår selv rengøring inden for lejeperioden (se procedure for rengøring). Rengøring kan dog tilkøbes. Man kontakter så selv den rengøringsansvarlige, pris: 200 kr/time).
  • Betaling sker efter afholdelse af arrangement. Der sendes opkrævninger ud 1-2 gange årligt.
  • I tilfælde af dobbelt booking:
  – får den første booker ret til bookingen ved at betale lejen forud.
  – hvis første booker ikke ønsker at gøre dette, får anden booker muligheden for at reservere lokalerne ved at betale forud. Det fulde beløb betales.
  – Må et arrangement aflyses, beder vi dig om at afmelde bookingen hurtigst muligt.

Prisliste

 1. ’Frilands Venner’
  • Døgn-leje, 750,-
  • Dag-leje (maks 8 timer), 375,-
  • Køkkenet (døgn- eller dagleje), 100,-
  • Tilkøb af rengøring, timepris 200,-
 2. Interne lejere med indtægt (firma/forening). Benyttes af Frilændere der laver arrangementer i eget firma ELLER frilændere, der er med i en forening, og foreningen vil benytte Ravnen.
  • Døgn-leje, 450,-
 • Dagleje, 250,-
  • Køkken (døgn- eller dagleje),100,-
 1. Private arrangementer uden indtægt. Benyttes af Frilændere ved private arrangementer (fx jul, fødselsdag og konfirmation).
  • Døgnleje, 300,-
 • Dagleje, 200,-
  • Køkken (døgn- eller dagleje), 100,-
 1. Rundvisninger på Friland

Den store sal kan lejes til spisning for 250,-

 1. Gratis arrangementer
  Ravnen kan benyttes gratis til åbne arrangementer – dvs. at arrangementet annonceres og at alle er velkomne.
  Udefrakommende, der ønsker at støtte Friland, er meget velkomne til at lægge en donation i den grønne sparebøsse i hall’en.

Er du i tvivl eller har spørgsmål, så kontakt Ravnestyregruppen på ravn@friland.org.

 1. Brug af Ravnen, når der ikke er booket.
  Alle i AF og FE kan frit benytte Ravnen og haven, når der ikke er booket. 

Man rydder op og gør rent efter sig.

 

OBS om rengøring:
Ved medlemsmøder, GF, og fælles arbejdsdage er rengøringen inkluderet.
Ved øvrige arrangementer har arrangøren selv ansvaret for rengøring. Rengøring kan købes, timepris 200,-. Man tager selv direkte kontakt til den rengøringsansvarlige Mette Lundorff Laursen på mettelundorff@yahoo.dk