Leje af Ravnen

Driften af Ravnen er baseret på at:

   – være et attraktivt sted til afholdelse af arrangementer.

   – økonomien skal være sund, dvs at der tages hensyn til drift, vedligehold, og fremtidige investeringsbehov.

   – det ikke er meningen at tjene penge på samarbejdspartnerne.

   – det er vigtigt for os ikke at konkurrere med forsamlingshuset i Tåstrup.

Info

   – døgn-leje går fra 08.00 til næstfølgende dag kl 08.00,  inklusive rengøringstid.

   – ved booking kan skriftlig bekræftelse tilsendes.

   – man forestår selv rengøring. Rengøring kan købes, timepris 200,-.

   – kontakt vedrørende bookning af Ravnen: Ravnebooking@friland.org

   – betaling finder sted efter afholdelse af arrangement, bortset fra i tilfælde hvor andre også gerne vil benytte Ravnen i samme tidsrum. Vi forsøger altid at finde en konstruktiv løsning for begge parter. Hvis det ikke lykkes, tilbydes tidsrummet til den første booker, som stadfæster sin booking ved at betale lejen forud. Hvis første booker ikke ønsker at gøre dette, får anden booker muligheden.

  – andre eksempler hvor FEbestyrelsen skal balancere de mange medlemmer og behov er hvor et enkelt arrangement og et længere arrangement konflikter; hvor et medlem har booket Ravnen forholdsvist meget; hvor et medlem generelt ikke har mulighed for at “komme til”.

Externe priser

Benyttes af alle.

Dog kan samarbejdspartnere og Frilændere til nogle bookinger benytte kategorierne nedenfor.

   – hele Ravnen, pr døgn, 1500,-

   – ½ af Ravnen, pr døgn, 750,-

   – ½ af Ravnen,  max 4 timer, 500,-

   – køkkenet ifbm. ½ af Ravnen, pr døgn eller mindre, 100,-

   – man forestår selv rengøring. Rengøring kan købes, timepris 200,-.

 

Frilandspriser

Benyttes af Frilændere ved private arrangementer (fx fødselsdag og konfirmation).

Benyttes af Frilændere der laver arrangementer i deres firma, uanset om der er fortjeneste eller ej.

Er man som Frilænder med i en forening, og foreningen vil benytte Ravnen, så foregår det til extern pris.

   – hele Ravnen, pr døgn, 750,-

   – store sal, pr døgn, 450,-

   – lille sal, pr døgn, 350,-

   – en af salene,  max 4 timer, 250,-

   – hvis man har brug for køkkenet ifbm en af salene uden evt. at dele det med andre, koster det 100,- pr. påbegyndt døgn.

   – man forestår selv rengøring. Rengøring kan købes, timepris 200,-.

.

Gratis arrangementer

Benyttes af Frilændere til Frilands-arrangementer.

Et frilandsarrangement er et arrangement hvor alle fra Friland er inviterede, omend det kan være for en mindre kreds af frilændere (hvor ikke alle på Friland er målgruppen, fx for børn), så længe det hverken er et kommercielt arrangement, et arrangement der udgår fra en forening, interesseorganisation eller lignende, eller er et privat arrangement som fx jubilæum, fødselsdag, barnedåb…

Frilandsarrangementer er fx medlemsmøder, rensningsanlægslaugsmøder, tøjbytteaftener, filmaftener, fælles forårs-cykel-klargøring, ugentlig morgensang…

Benyttes af FEen til åbne kultur-arrangementer, og alle skal inviteres med. Det er ofte en samarbejdspartner eller en Frilænder der er praktisk tovholder for arrangementet, og arrangementerne er typisk fx koncerter, foredrag eller teater.

Det er suverænt FEens bestyrelse der tolker hvad der kan komme ind under “kultur”-hatten.

Send en mail til Ravnebooking@friland.org hvis du har et arrangement som du vil foreslå hertil.

   – samarbejdspartnere og Frilændere betaler via deres driftsbidrag.

   – andre bidrager ved at putte penge i dåsen, ved enkeltarrangmenter foreslås en 20’er.

Hertil kommer evt. entre til arrangementet, fx til bandet ved en koncert.

Til nogle Frilandsarrangementer: medlemsmøder, GF, og fælles arbejdsdage er rengøringen inkluderet. Derudover forestår arrangøren selv rengøring. Rengøring kan købes, timepris 200,-.