PROCEDURE OG PRISER FOR LEJE AF RAVNEN

1. Driften af Ravnen er baseret på:
• at være et attraktivt sted til afholdelse af arrangementer.
• at økonomien skal være sund, dvs at der tages hensyn til drift, vedligehold, og fremtidige investeringsbehov.’
• at det ikke er meningen at tjene penge på samarbejdspartnerne.
• at det er vigtigt for os ikke at konkurrere med forsamlingshuset i Tåstrup.

2. Info om leje og brug af Ravnen
• Der findes to former for leje af Ravnen: døgn-leje og dag-leje:
– Døgn-leje, booket fra et valgfrit tidspunkt, inkl. rengøringstid.
– Dag-leje er maks 8 timer i løbet af en dag inkl. rengøringstid.
• Kontakt for booking af Ravnen: ravnebooking@friland.org. Booking bekræftes pr mail.
• Lejer forestår selv rengøring inden for lejeperioden (se procedure for rengøring). Der kan dog tilkøbes. Man kontakter så selv den rengøringsansvarlige, pris: 200 kr/time).
• Betaling sker efter afholdelse af arrangement. Der sendes opkrævninger ud 1-2 gange årligt.
• I tilfælde af dobbelt booking:
– får den første booker ret til bookingen ved at betale lejen forud.
– hvis første booker ikke ønsker at gøre dette, får anden booker muligheden for at reservere lokalerne ved at betale forud. Det fulde beløb betales.
Må et arrangement aflyses, beder vi dig om at afmelde bookingen hurtigst muligt.

Prisliste

1. Eksterne lejere
• hele Ravnen døgn-leje, 1500,-
• hele Ravnen dag-leje (maks 8 timer), 750,-
• halvdelen af Ravnen, døgn-leje, 750,-
• halvdelen af Ravnen, dag-leje, 375,-
• brug af køkkenet, når halvdelen af Ravnen lejes (døgn- eller dagleje), 100,-
• tilkøb af rengøring, timepris 200,-

2. Interne lejere med indtægt (firma/forening). Benyttes af Frilændere der laver arrangementer i eget firma ELLER frilændere, der er med i en forening, og foreningen vil benytte Ravnen.
• Hele Ravnen, pr døgn, 750,-
• Store sal: døgn, 450,- /dagleje, 250,-
• Lille sal: døgn, 350,- / dagleje, 200,-

3. Private arrangementer uden indtægt. Benyttes af Frilændere ved private arrangementer (fx jul, fødselsdag og konfirmation).
• Hele Ravnen, pr døgn, 500,-
• Store sal: døgn, 300,- / dagleje, 200,-
• Lille sal: døgn, 250,- / dagleje, 150,-

4. Rundvisninger på Friland
Der betales altid 200 kr pr. rundvisning som dækker brug af toilet, evt. opvarmning, brug af lokale og rengøring. 
En sal i Ravnen kan lejes til spisning for 250,-

5. Gratis arrangementer
Ravnen kan benyttes gratis til Frilandsarrangementer og åbne kulturarrangementer.
FE-medlemmer og frilændere betaler til disse arrangementer via deres driftsbidrag.
Udefrakommende bidrager ved at putte penge i dåsen i Ravnen, og der foreslås en donation på 20 kr.
• Et Frilands-arrangement er et arrangement, hvor alle fra Friland er inviterede, og hvor arrangementet ikke er kommercielt, udgår fra en forening, interesseorganisation eller lignende eller er et privat arrangement.
Eksempler på Frilandsarrangementer er medlemsmøder, fællesspisning, laugmøder, tøjbytteaften, dans i Ravnen, filmaften.
• Åbne kulturarrangementer er typisk koncerter, foredrag eller teater, hvor der ikke er en kommerciel fortjeneste. Det er en samarbejdspartner eller en frilænder der er tovholder for arrangementet.
Det er Ravnestyregruppen, der fortolker hvad der hører under kulturarrangementer.

6. Brug af Ravnen, når der ikke er booket.
Alle i AF og FE kan frit benytte Ravnen, når den ikke er booket. 
Hvis dele af Ravnen er booket og man ønsker at benytte en anden del eller haven, skal brugen naturligvis ske under hensyn til det arrangement, som foregår i huset. Man rydder op og gør rent efter sig.

OBS om rengøring:
Ved medlemsmøder, GF, og fælles arbejdsdage er rengøringen inkluderet.
Ved øvrige arrangementer har arrangøren selv ansvaret for rengøring. Rengøring kan købes, timepris 200,-. Man tager selv direkte kontakt til den rengøringsansvarlige Mette Lundorff Laursen på mettelundorff@yahoo.dk