PROCEDURE OG PRISER FOR LEJE AF FÆLLESHUSET RAVNEN

1. Intentionen med Ravnen er:

• at være en indbydende og god ramme for diverse fællesaktiviteter på Friland.

• at være et attraktivt sted for afholdelse af arrangementer – dvs. at huset kan lejes af frilændere og af ’Frilands Venner’ til private såvel som forenings- og virksomhedsformål.

 

2. Info om leje og brug af Ravnen

Lille sal kan ikke lejes.
Lille sal fungerer som dagligstue, hvor der altid er adgang for frilændere. 

 

Store sal samt køkken kan lejes af Frilændere samt medlemmer af foreningen “Frilands venner”

• Der findes to former for leje af store sal:
– Døgn-leje, booket fra et valgfrit tidspunkt, inkl. rengøringstid.
– Dag-leje er maks 8 timer i løbet af en dag inkl. rengøringstid.

• Kontakt for booking af Ravnen: ravnebooking@friland.org. Booking bekræftes pr mail.

• Lejer forestår selv rengøring inden for lejeperioden (se procedure for rengøring). Rengøring kan dog tilkøbes. Dette aftales med booker og man kontakter så selv den rengøringsansvarlige, pris: 200 kr/time).

• Betaling sker efter afholdelse af arrangement. Der sendes opkrævninger ud 1-2 gange årligt.
• I tilfælde af at der er to der ønsker at booke:
– får den første booker ret til bookingen ved at betale lejen forud.
– hvis første booker ikke ønsker at gøre dette, får anden booker muligheden for at reservere lokalerne ved at betale forud. Det fulde beløb betales.
– Må et arrangement aflyses, beder vi dig om at afmelde bookingen hurtigst muligt. 

Prisliste (pr. 7. november 2022)

1. ’Frilands Venner’

• Døgn-leje, 900,-
• Dag-leje (maks 8 timer), 450,-
• Køkkenet (døgn- eller dagleje), 200,-
• Tilkøb af rengøring, timepris 200,-

2. Frilands egne virksomheder og indtægtsgivende arrangementer:
Døgnleje: 1100,- kr
Dagleje 700,- kr
Køkken 300,- kr

3.Forenings-arrangementer. Benyttes, hvor en frilænder er medlem af foreningen og hvor frilænderen har ansvaret for lejen.

• Døgn-leje, 550,-
• Dagleje, 350,-
• Køkken (døgn- eller dagleje),200,-

4. Private arrangementer uden indtægt. Benyttes af Frilændere ved private arrangementer (fx jul, fødselsdag eller sammenkomster).

• Døgnleje, 400,-
• Dagleje, 300,-
• Køkken (døgn- eller dagleje), 200,-

5. Gratis arrangementer
Ravnen kan benyttes gratis til åbne arrangementer for alle frilændere. Disse må vige, hvis Ravnen bookes til et betalende arrangement. Åbne arrangementer skal annonceres (minimum en fællesmail til Friland) og være åbne for alle på friland. Eksempler kan være ugentligt dans, børneleg, barselscafé, spilleaftener.

6. Frilænder med “friplads” og rundvisningshold:

Døgnleje: 550,-
dagleje>: 350,-
køkken 200,-

Udefrakommende, der ønsker at støtte Friland, er meget velkomne til at lægge en donation i den grønne sparebøsse i hall’en.

Er du i tvivl eller har spørgsmål, så kontakt Ravnestyregruppen på ravn@friland.org.

6. Brug af Ravnen, når der ikke er booket.
Alle i AF og FE kan frit benytte Ravnen og haven, når der ikke er booket. 

Man rydder op og gør rent efter sig.

 

OBS om rengøring:
Ved medlemsmøder, GF, og fælles arbejdsdage er rengøringen inkluderet.
Ved øvrige arrangementer har arrangøren selv ansvaret for rengøring. Rengøring kan købes, timepris 200,-. Man tager selv direkte kontakt til den 
rengøringsansvarlige John Jørgensen på  johnogbirk@gmail.com