Ravnen på Friland

Ravnen er hele Frilands fælleshus

Fonden Nødværge ejer jorden hvor den selvejende institution Friland Ehverv (FEen) ligger, altså området med Ravnen, Habitat Vision, Muslinge-domen og 3 andre lodder.

Brugsretten blev overdraget til FEen i juni 2004.

Organisatorisk hører huset ind under FEens bestyrelse og ikke AFs bestyrelse. Derfor er det også FE-bestyrelsen, som i mange år har taget broderparten af opgaven med at administrere Ravnen. Det er FE bestyrelsens opgave at sikre, at huset bedst muligt kan imødekomme behovet hos alle samarbejdspartnere.

Bestyrelsen
FEen drives af en bestyrelse bestående af 1 repræsentant fra hver af samarbejdspartnerne dog har Andelsforeningen Friland (AF) 2 repræsentanter.

 Bestyrelsen for 2015 (valgt på GF i maj 2015 og indtil GF ca marts 2016) ser således ud:

  • AF: Andreas Hauch (2015 og 2016)
  • AF: Henrik Friis (2015)
  • Ravnen 1: Morten og Rikke i fællesskab
  • Ravnen 2: Lars Keller
  • Ravnen 3: Steen Møller
  • Ravnen 5:
  • Ravnen 7: Erik Aude
  • Thøger Pauli som intern revisor

AFs repræsentanter vælges på AFs generalforsamling. Man sidder i to år af gangen, og der er derfor en på valg hvert år.

 

Driften af Ravnen

Samarbejdspartnere betaler for brug af Ravnen via et årligt driftsbidrag. Størrelsen af driftsbidraget foreslås af FEens bestyrelse. For 2013 har bestyrelsen foreslået at lodderne på FEen som sidste år betaler i alt 32.000,- kr, og at AF som sidste år betaler 36.000,- kr samt dertil 20.000,- til investeringer.

Dette er vedtaget på AFs Generalforsamling 2013.

Driftsbidraget er baseret på de reelle driftsudgifter ifbm. Ravnen og benyttes ikke til at lave et større driftsoverskud.

Driftsbidraget giver samarbejdspartnerne adgang til at bruge Ravnen, inkl. forbrug af vand og el, grund-rengøring, pedel, grundskyld, forsikring, renovation, skorstensfejer o.lign.

Hvis AFs medlemmer vil lave et arrangement med fokus på AFs medlemmer står det dem dermed frit for. Hvis fase 3 vil arrange regelmæssige frokoster i Ravnen i byggesæsonen, hvis et AFmedlem vil invitere til filmaften, eller til fælles forårs-cykel-klargøring, eller ugentlig morgensang. Så står det dem frit for.

Laver man som AF-medlem et privat arrangement (fx bryllupsfest), eller et andet arrangement hvor fokus ikke er på AFs medlemmer, så betaler man medlems-pris. Medlems-pris er halv pris af ikke-medlemspris.

Ikke-medlemspris er baseret på prisen for anvendelsen af Tåstrup Forsamlingshus, som vi pt har valgt at vi ikke vil konkurrere med på pris.

.