Om Friland

Andelsforeningen Friland blev stiftet i 2002. Siden er Friland udvidet to gange. I 2019 rummer Friland 45 husstande med ca. 75 voksne og 35 børn.

Friland er en økolandsby, hvor mennesker eksperimenterer med at indrette hverdagen anderledes med vægt på bæredygtig livsstil, gældfrihed og selvstændigt erhverv.

Bæredygtigt byggeri

Frilands beboere opfører eksperimenterende byggeri af natur- og genbrugsmaterialer. Beboerne ønsker at bygge med så lav miljøbelastning som muligt samt at afprøve alternative materialer og metoder indenfor byggeri.
Der bygges blandt andet halmhuse pudset med ler og træhuse isoleret med træfiber, fåreuld,hør og hamp. Der laves alternative fundamenter med for eksempel muslingeskaller, og mange huse har levende, grønne tage.
Byggerierne på Friland skal leve op til det gældende bygningsreglement.

Gældfrihed

En af Frilands målsætninger er gældfrihed. Ønsket er at bygge og leve med lave omkostninger og opnå økonomisk frihed.
Beboerne på Friland kan ikke optage lån med sikkerhed i jorden eller husene, og priserne på husene bestemmes ud fra et maksimum for at undgå spekulation i værdistigning.

Erhverv på Friland

Det er hensigten at mindst én person i hver husstand har selvstændig virksomhedeller hjemmearbejdsplads. Det danner grundlag for(skaber) et levende landsbymiljø, og man undgår transport til arbejde.
En del af Friland er udlagt til erhvervsområde. Virksomhederne på Friland Erhverv drives af beboere fra Friland og fra lokalområdet.
Frilands fælleshus Ravnen og Frilandshaven er en del af Friland Erhverv.

Hånd, hoved og hjerte

For at sikre mangfoldighed og dynamik har beboerne på Friland forskellige erhvervsmæssige og kulturelle baggrunde. Der lægges vægt på både praktiske, intellektuelle og medmenneskelige kvaliteter hos de mennesker, der optages i foreningen.

Fællesskab på Friland

Andelsforeningen afholder fællesmøde med spisning ca. seks gange om året og arrangerer fælles arbejdsdage.
Andre fællesaktiviteter sker på initiativ fra en eller flere beboere. Det kan være indkøbsforening, håndarbejdsaften, musikcafé, julefrokost, grøntsagsdyrkning mv.

Ingen affald

Det er en målsætning for Friland, at mængden af affald minimeres, både i byggeriet og i dagligdagen. Der tages hånd om affaldssortering og det genanvendelige affald sendes til genbrug.

Energi og ressourceforbrug

Danmarks energi- og ressourceforbrug skal skæres drastisk ned, hvis verdens ressourcer skal fordeles ligeligt.
På Friland eksperimenterer beboerne med at reducere energi- og ressourceforbruget. Blandt andet ved at isolere godt, bygge mindre og udnytte vedvarende energikilder. Mange huse har en masseovn eller fleksovn som varmekilde. Disse ovne udnytter træets energi særdeles godt og forbrænder træet ved høj temperatur, hvorved røggasser forbrændes og partikeludledning minimeres.

Spildevand

Beboerne varetager selv rensning af eget spildevand, enten i individuelle eller fælles anlæg. Anlæggene er baseret på plantefordampning og biologisk rensning, hvilket stiller store krav til de produkter, der udledes med spildevandet, blandt andet (sæbeprodukter/rengøringsartikler,) kosmetik og medicin.

Frilands jord

Jorden ejes af en fond, der udlåner jorden til Andelsforeningen.
Hver andelshaver har råderet over en jordlod, hvor der kan bygges hus og anlægges privat have. Herudover rummer Friland fællesarealer med blandt andet legeplads, sø, lysningsskov med frugttræer, overdrev og grøntsagshave.
Pasningen af fællesarealerne varetages af foreningens medlemmer.

Offentlige dokumenter
Frilands principper og vedtægter:
Frilands Principper
Frilands vedtægter

Lokalplaner:
Lokalplan Friland, 2002
Lokalplan Fase 2, 2006
Lokalplan Fase 3, 2009