[[[["field2","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field25,field11,field12"]],"and"],[[["field8","contains","Nedsat"]],[["show_fields","field38"]],"and"],[[["field8","contains","Nedsat"]],[["show_fields","field43"]],"and"],[[["field2","contains","Nej"]],[["show_fields","field5,field4"]],"and"],[[["field2","contains","Ja"]],[["show_fields","field11,field12"]],"and"],[[["field2","contains","Nej"]],[["show_fields","field5,field4"]],"and"]]
1 Step 1
Hvad skal vores kontingent være i 2024?

Stem herunder på hvad der skal med på vores budget i 2024. Du kan vælge til og fra og se hvad det betyder for kontingentet nederst på siden.

Fasteudgifter: 180.250 kr (se budget i mailen)
Rådighedsbeløb for økonomigruppen og Frilandssamlinger: 40.000 kr

Igen har vi givet mulighed for at stemme for at tage visse poster fra det akkumulerede overskud. Det drejer sig om
investeringer i blivende projekter

Skal vi stemme for et lille underskud?
Stemmer du for at vi budgetterer med 25.000 kr underskud?
Faste udgifter220.250 kr
Fællesarealer
Vandgruppen(50.000 kr)
Ravnestyregruppen vedligehold Ravnen(20.000 kr)
Ravnestyregruppen renovering af forgang(100.000 kr)
Svævebane(15.000 kr)
Fællesspisninger og festligheder
Solhvervsfest(15.000 kr)
Æbledag(1.000 kr)
Fællesspisninger(30.000 kr)

Udgifter: [field2+field42+field8+field26+field3+field44+field35+field7+field48+field34] kr.

Kontingent: [(field2+field42+field8+field26+field3+field44+field35+field7+field48+field34)/78] kr.
(rund selv op eller ned til nærmeste hundrede)

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

 

Rammen
Hvis du stemmer ja til alt, men nej til at budgettere med et underskud bliver årets kontingent på 5.978 kr.
Hvis du stemmer ja til alt og budgetterer med et underskud på 25.000 kr bliver kontingentet på 5.657  kr.
Hvis du stemmer ja til alt, men vælger at vi skal trække det der er muligt fra det akkumulerede overskud samt budgetterer uden et underskud på 25.000 kr bliver kontingentet 3.862 kr.
Hvis du stemmer ja til alt, men vælger at vi skal trække det der er muligt fra det akkumulerede overskud samt budgetterer med et underskud på 25.000 kr bliver kontingentet  3.542 kr.
Du kan stemme til og fra og løbende se hvad det betyder for kontingentet herunder.

Navn:
Vi beder om dit navn for at sikre at alle stemmer én gang.

Budgetteret underskud:
Vi har erfaring for igennem mange år, at vi aldrig bruger budgettet op. Det betyder at der står over 100.000 kr på vores konto. Skulle vi mod forventning bruge hele budgettet i 2024 kan vi derfor trække de 25.000 kr fra opsparingen. Tryk “Ja” hvis du stemmer for.

Bålhytte i Ravnehaven
0 kr.
Forslaget trækkes og der indledes et arbejde med at lave en helhedsplan for Friland for at vende tilbage i 2025

Søgruppen
0 kr.
Forslaget trækkes da beløbet der allerede blev givet sidste år godt kan nåes at bruges inden GF.

Vandproblemer på Friland
50.000 kr

– Tages evt. fra det akkumulerede overskud
Rammebeløb til fortsat proces omkring vandproblemer.

Til løbende vedligeholdelse af Ravnen. 

20.000 kr

For at fremtidssikre vedligeholdelse af Ravnen ønsker Ravnestyregruppen, at Friland årligt afsætter et fast beløb til løbende renovering. 

Økonomisk bidrag til renovering af ovenlys/tag i hallen på Ravnen 

100.000 kr

Projektet starter i maj 2024. Arbejdet skal udføres af tømrere bosiddende på Friland. Der vil blive brug for en arbejdsweekend i forbindelse med projektet. Projektbeskrivelse og økonomi er et overslag udarbejdet af Christian S. 

Svævebane
15.000 kr

Rammebeløb til opsætning af professionel svævebane. Thomas og Nikolaj står inde for at projektet gennemføres i 2024 og udvælger forskellige mulige placeringer som der stemmes om på Frilandssamling inden arbejdet påbegyndes.

Solhvervsfest
15.000 kr

Der er ansøgt om et rammebeløb på 15.000 kr. 

Æbledag
1.000 kr

En hyggelig dag med mostning og andet æblerelateret 

Fællesspisninger
30.000 kr

De 30.000,- til fællesspisning dækker 6 x spisning ifbm Frilandssamlinger + kage og kaffe til samtlige Frilandssamlinger.