[[[["field2","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field25,field11,field12"]],"and"],[[["field8","contains","Nedsat"]],[["show_fields","field38"]],"and"],[[["field8","contains","Nedsat"]],[["show_fields","field43"]],"and"],[[["field2","contains","Nej"]],[["show_fields","field5,field4"]],"and"],[[["field2","contains","Ja"]],[["show_fields","field11,field12"]],"and"],[[["field2","contains","Nej"]],[["show_fields","field5,field4"]],"and"]]
1 Step 1
Hvad skal vores kontingent være i 2024?

Stem herunder på hvad der skal med på vores budget i 2024. Du kan vælge til og fra og se hvad det betyder for kontingentet nederst på siden.

Fasteudgifter: 180.250 kr (se budget i mailen)
Rådighedsbeløb for økonomigruppen og Frilandssamlinger: 40.000 kr

Igen har vi givet mulighed for at stemme for at tage visse poster fra det akkumulerede overskud. Det drejer sig om
investeringer i blivende projekter

Skal vi stemme for et lille underskud?
Stemmer du for at vi budgetterer med 25.000 kr underskud?
Faste udgifter220.250 kr
Fællesarealer
Vandgruppen(50.000 kr)
Ravnestyregruppen vedligehold Ravnen(20.000 kr)
Ravnestyregruppen renovering af forgang(100.000 kr)
Svævebane(15.000 kr)
Fællesspisninger og festligheder
Solhvervsfest(15.000 kr)
Æbledag(1.000 kr)
Fællesspisninger(30.000 kr)

Udgifter: [field2+field42+field8+field26+field3+field44+field35+field7+field48+field34] kr.

Kontingent: [(field2+field42+field8+field26+field3+field44+field35+field7+field48+field34)/78] kr.
(rund selv op eller ned til nærmeste hundrede)

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Rammen
Hvis du stemmer ja til alt, men nej til at budgettere med et underskud bliver årets kontingent på 4.632 kr.
Hvis du stemmer ja til alt og budgetterer med et underskud på 25.000 kr bliver kontingentet på 4.318 kr.
Hvis du stemmer ja til alt, men vælger at vi skal trække det der er muligt fra vores konti samt budgetterer med et underskud på 25.000 kr bliver kontingentet 3110 kr.
Der er rigtigt meget fest og fællesspisning, så det bliver et fedt år! Hvis du siger ja til at trække alle sociale ting fra kontingentet uden underskud bliver kontingentet 3452 kr (uden at sige ja til forslag der vedrører fællesarealer og juridisk afklaring).
Du kan stemme til og fra og løbende se hvad det betyder for kontingentet herunder.

Navn:
Vi beder om dit navn for at sikre at alle stemmer én gang.

Budgetteret underskud:
Vi har erfaring for igennem mange år, at vi aldrig bruger budgettet op. Det betyder at der står over 100.000 kr på vores konto. Skulle vi mod forventning bruge hele budgettet i 2022 kan vi derfor trække de 15.000 kr eller 25.000 kr fra opsparingen. Tryk “Ja” hvis du stemmer for – og vælg derefter om du synes vi skal overbudgettere med 15.000 eller 25.000 kr.

El – haveredskaber til deling
Forslaget er ændret til et rammebeløb som elmaskine-lauget der skal nedsættes kan bruge af efter en grundigere proces omkring behov og kvalitet af maskiner. Beløbet trækkes fra investeringskontoen.
Læs ansøgningen her

Køb af jord fra lod 24 til etablering af fællessti mellem Ravnebjergvej og sø-området
Der genansøges om dette

Læs ansøgningen her

Petanque bane på fase tre
Lave en petanquebane, 4×15 m, på fase 3 
Læs ansøgningen her

Vandforsyning i Fælleshaven
Flytning og reetablering af vandforsyning i Fælleshaven
Læs ansøgningen her

Genopretning af vej
Der søges 15.000 kr til stabilgrus og entreprenørarbejde.
Læs ansøgningen her

Solhvervsfest:
Der er ansøgt om et rammebeløb på 10.000 kr. 
Læs ansøgningen til Solhvervsfest her

20-års jubilæums-festligheder:
Der er ansøgt om en ekstrabevillig på 25.000 kr
Læs ansøgningen her

Fællesspisninger
Fællesspisninger er budgetteret til 25.000 kr – det betyder at vi kan spise sammen til frilandssamlingerne 8 gange. Ved nedsat budget er der kun afsat 15.000 kr. til spisning 5 gange.
Læs ansøgningen til Fællesspisninger her

Arbejdsdagsgruppens fællsspisninger
Arbejdsdagsgruppen agter at afholde 6 arbejdsdage i budgetåret 2022 a 1200kr pr dag til
Forplejning – i alt 7200kr.

Another feature that a custom writing service should offer is free revisions.